Bài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao lớp 9

Đây là bài viết số 14 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Bài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao lớp 9. Mở đầu chương đường tròn, học sinh sẽ được học về định nghĩa và sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn. Tuy lý thuyết rất ngắn gọn và đơn giản nhưng bài tập lại rất quan trọng trong các đề thi và kiểm tra. DƯới đây là phiếu bài tập cơ bản và nâng cao là tài liệu luyện tập hữu ích cho học sinh và giáo viên.

Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường tròn là hình có tâm đối xứng và có trục đối xứng: tâm đối xứng là tâm đường tròn, trục đối xứng là bất kỳ đường kính nào.

Bài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao

Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao

Bài tập vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài viết cùng series:<< Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng caoBài tập vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn lớp 9 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: