Phiếu Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9

Đây là bài viết số 18 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9. Chương 2 hình học 9 học sinh được học về đường tròn. Đây là một nội dung quan trọng xuyên suốt chương trình lớp 9, nằm trong các đề thi học kì và thi chuyển cấp quan trọng. Dưới đây là hai phiếu bài tập về tiếp tuyến cơ bản và nâng cao.

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao
Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn nâng cao

Xem thêm Bài tập ôn tập chương 2 hình học 9

Bài tập vị trí tương đối của 2 đường tròn

Bài viết cùng series:<< Bài tập vị trí tương đối của 2 đường tròn – Hình học 9Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 – Các dạng ôn thi vào 10 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: